ldanza

TESSERA UISP: 170095965

DISTANZA TEMPO LUOGO DATA
10 km 45’21” BORGARO T.SE (TO) 06/11/2016
Mezza maratona
Maratona 3:51’04” TORINO 04/10/2015
Maratona (real time) 3:50’27” TORINO 04/10/2015