denis

TESSERA UISP: 170095973

DISTANZA TEMPO LUOGO DATA
10 km 40’29” MILANO 05/10/2014
Mezza maratona 1:28’09” TORINO 28/09/2014
Maratona 3:16’30” TORINO 16/11/2014
Maratona (real time) 3:16’24”: TORINO 16/11/2014